TEHOKKUUTTA MATKAILUALAN YRITYKSIIN

Travius - yhdellä järjestelmällä yrityksen kaikki toiminnot keskitetysti!

Travius soveltuu useammalle yritysmallille ja niiden yhdistelmille. Sen avulla voidaan hoitaa omantuotannon resurssit ja välityspalveluiden resurssit ja se sopii myös monipalveluyritykselle, jossa on hotelli, ravintola ja ohjelmapalveluita saman katon alla.

Traviuksen avulla on mahdollista hoitaa yhdellä järjestelmällä yrityksen kaikki toiminnot keskitetysti (tarjous, tilaus, laskutus, kassa, toiminnanohjaus, raportointi, asiakashallinta, verkkokauppa, henkilöstön hallinta)
Travius lähettää digitaalisesti hinnat ja vastaanottaa tilaukset suoraan tilauskantaan, jolloin ne on käytössä suoraan tuotannonohjauksessa ja laskutuksessa.

Travius on apuväline myös resurssinhallintaan yritysverkostossa. Sieltä voidaan nähdä palveluntuottajien varaustilanne tarvittaessa, jolloin turhat puhelut vähenevät. Resurssinhallinta pitää huolen myös siitä, että verkkokaupan kautta ei tule ylibookkausta.

Toiminnanohjaus

- Yrityksen perusta

CodeGem tarjoaa matkailun tukipalveluja yrittäjille tavoitteenaan parantaa matkailuyritysten kilpailuedellytyksiä tarjoamalla yrittäjille asianmukaiset työkalut ja oikeat kontaktit tuloksen tekoon.

CodeGemin periaatteena on hyvä asiakaspalvelu. Pyrimme tuomaan asiakkaillemme tehoa toimintaan, uusia myyntikanavia ja säästötoimenpiteitä. Emme unohda asiakkaitamme sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, vaan seuraamme ja neuvomme asiakkaitamme sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Traviuksessa onnistuu majoitustoiminnan, aktiviteettien, tilojen ja varastojen toiminnanohjaus ja kapasiteetitn hallinta sekä kassatoiminnot.

Asiakashallinta

Matkailuyritykselle on elintärkeää tieto asiakkaista ja sen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Asiakashallinnan avulla voidaan seurata asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia, suunnitelmia ja ostohistoriaa. Asiakassuhteen historian tallentamisella pystytään tekemään suunnitelmia asiakasjohtamisen tarpeisiin. Samalla voidaan herkästi reagoida muuttuviin tilanteisiin. Asiakashallinnan avulla voidaan seurata asiakaskustannusta ja tarvittaessa tehdä vuosisuunnitelmat ja seurata niiden toteutumista.

Perinteisesti matkailuyritykset pyrkivät tarjoamaan tuotteitaan, joita matkanjärjestäjät myyvät loppuasiakkailleen. Nykyajan asiakashallinta liikkuu uudella tasolla, tuote-esittelijästä ollaan siirrytty asiakkaan tarpeiden ratkaisijaksi. Aktiivinen matkailuyritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaan jakeluketjun helppouteen ja tehostamiseen tai kohteen parempaan saavutettavuuteen. Hallinnoitaessa useita asiakkaita saatetaan huomata, että kilpailutilanteesta huolimatta tarpeet ovat samansuuntaiset ja voittajina selviävät sellaiset yritykset, jotka pystyvät käyttämään tätä tietoa hyväkseen ja löytämään ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Tehostaa yrityksen toimintaa

Kiristyneessä kilpailutilanteessa ja taantuman aikana matkailuyrityksenkin on löydettävä tarpeellisia säästöjä ja parhaiten ne löytyvät kun selkeytetään prosesseja ja tiedonhallintaa. Kun henkilöstön käytössä on töiden tarvitsema tieto ja oikeat toimintatavat, niin ei tehdä turhaa työtä virheitä korjatessa. Lisäksi tiedonkulun tehostuessa yrityksen sisällä ja suhteessa matkailun ketjuun, voidaan työsuorituksia siirtää edelliselle tai seuraavalle portaalle, jolloin oikeat tahot tekevät työn.

Parantaa yritysverkoston toimintaa, luo uusia kontakteja

Matkailun kilpailutilanne pitää nähdä globaalina ja kansallisten yritysten tulee pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen yhteistyöhön. Parhaimmillaan yhteistyön tulokset näkyvät palveluketjun toiminnan tehostumisena ja asiakaspalautteen paranemisena.

Yhteiset tavoitteet sekä yhdenmukainen laatudokumentointi antavat Suomesta ammattimaisen kuvan ja tekevät siitä tavoiteltavan matkailukohteen. Yritysten välistä yhteydenpitoa tulee tehostaa, jotta virheellisten tietojen määrä ja sitä kautta tuotannolliset virheet saadaan vähenemään.

Majoituskäyttöliittymä

Traviuksessa yhdistyy perinteinen majoitusjärjestelmien logiikka aktiviteettien toiminnanohjaukseen dynaamisen paketoinnin kautta.

Traviuksen majoituskäyttöliittymässä varauksen tekeminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Varaus voidaan aloittaa halutessaan huonekartalta tai sitten majoituksen varaus sivulta, jossa on yhdistetty yhdelle lomakkeelle saatavuuskalenteri, asiakastiedot sekä majoitustuotteiden valinta.

Asiakkaiden saapumista ja tarpeita pystyy seuraamaan Check in/out listalta, jolloin nähdään saapuvat asiakkaat ja tilausten lisätiedot. Samasta käyttöliittymästä voidaan hallinnoida myös lähtevien asiakkaiden maksutapahtumia.

Huonekartasta pystyt näkemään missä huoneessa eri asiakkaat majoittuvat ja huonekapasiteettia voidaan hallita helposti siirtämälla tilauksia huuoneesta toiseen drag and drop toiminnolla. Varaus voidaan aloittaa huonekartasta maalaamalla halutut päivät ja haluttu huone, jolloin käyttäjän tarvitsee lisätä tilaukselle vain asiakastiedot ja mahdolliset lisäpalvelut. Varausta tehdessä voidaan valita, että huoneelle tehdään huonelasku automaattisesti. Huonekartan kautta päästään kansalaisuus- ja muihin majoituksen kannalta tärkeisiin raportteihin.

Siivouslistasta voidaan merkata siivotut huoneet ja seurata välisiivousten ja liinavaatteiden vaihtoa. Siivouslista on yhteydessä Check out listaan siten, että kun asiakas merkataan pois lähteneeksi, niin huone menee automaattisesti likaiseksi, eikä seuraavaa asiakasta voida pistää huoneeseen, ennen kuin se on siivottu.

Huonelaskuihin voidaan lisätä lisäpalveluita suoraan kassajärjestelmän kautta ja maksaa koko tilaus kassan kautta.

Verkkokauppa yritysverkostossa

Travius tarjoaa yritykselle mahdollisuutta ulkoistaa myynti usealla eri tavalla. Verkkokaupan kautta voidaan myydä yksittäisille asiakkaille tai voit tehdä tilin matkanjärjestäjälle tai jollekin muulle jälleenmyyjälle. Asiakaskohtaiset alennukset otetaan huomioon automaattisesti.

Traviuksen itsensä verkkokauppa voidaan asettaa yrityksen haluamille toimialoille, parhaimmillaan verkkokaupassa asiakas voi paketoida itselleen haluamansa matkan alusta loppuun, esim.:

https://store.ranuazoo.com/
https://www.shop.visitinari.fi/
https://stellashop.fi/

Travius API:n kautta voidaan integroida Traviuksen tuotteet vaikkapa Joomla:n, tai Wordpressin kautta tehdyille verkkokaupoille, Travius API:n kautta voidaan myös räätälöidä kauppa alusta loppuun halutunlaiseksi. Esim:

https://wildnordic.fi/
https://www.rockandlake.com/fi/

Travius Widget antaa mahdollisuuden upottaa verkkosivuille ostamismahdollisuudet, olemassaoleville sivuille voidaan siis asettaa verkkokauppa toiminnallisuuksia. Esim:

https://beanalaponia.com/booking/
https://rukansalonki.fi/majoitus/

Traviuksen filosofiaan perusajatuksena kuuluu, että yksi myyntikanava ei poissulje muita.

Yrityksen kaikki sähköiset toiminnot integroitu yhteen

Perinteisti yritys hankkii erikseen laskutusjärjestelmän, kassakoneen, varausjärjestelmän ja verkkokaupan erikseen ja alkaa sitten miettiä, miten saisi integroitua eri järjestelmät yhteen.

CodeGem Oy tarjoaa Traviuksen kautta järjestelmän, missä kaikki osiot on integroitu suoraan toisiinsa. Yrityksen tarvitsee tehdä vain yksi tilaus ja se vaikuttaa joka paikassa, missä yrityksen toimintaa harjoitetaan.

Traviuksesta löytyy varausjärjestelmä majoitukseen, aktiviteetteihin tai mihinkä tahansa tuotteeseen, mitä yritys tuottaa. Varauksia voidaan tehdä eri käyttöliittymistä: majoitus, dynaaminen paketointia, verkkokauppa, tilausten vastaanotto ja verkkokauppa. Tämä kaikki informaatio siirtyy toiminnanohjaukseen ja taloushallintaan, josta saadaan kattavat raportit kirjanpitoon.

Traviukseen on integroitu myös kaikki muutkin Travius yritykset eli yritykset voivat lähettää hintansa jälleenmyyjille ja saada tilaukset automaattisesti omaan Traviukseen.